Pomiary

Znajdź teraz wolną chwilę a dostaniesz możliwość, by dowiedzieć się więcej o tym,
w jaki sposób możesz ujawnić obecność radonu i w jaki sposób możesz mierzyć jego stężenie w Twoim otoczeniu

Nikt nie ukrywa, że radon można spotkać wszędzie, a w szczególności ten: Rn-222.

Technika jego ujawniania będzie różnić się w zależności od rodzaju miejsca objętego poszukiwaniami.

Grunty budowlane i rekreacyjne zawierają gaz glebowy, radonszczecin4który jest nośnikiem radonu. Oznaczenie zawartości radonu możesz standardowo wykonać  na głębokości 1,2 m za pomocą specjalnej sondy głębinowej i detektora półprzewodnikowego sprzężonego ze spektrometrem alfa.

Jeżeli dysponujesz gruntem o skomplikowanej budowie warstwowej, z warstwami o diametralnie różnych parametrach geotechnicznych, to po konsultacji geologicznej, bezpiecznie wykonasz oznaczenie na innej głębokości.

Wykonując pomiary z użyciem sondy głębinowej otrzymujesz informację o uśrednionej z 24 pomiarów zawartości radonu wyrażanej w Bq/m3 (czytaj bekerel na metr sześcienny) czyli o ilości rozpadów promieniotwórczych radonu, do jakich dochodzi
w ciągu każdej sekundy w jednym metrze sześciennym gazu glebowego.

 

radonszczecin5

Jeżeli grunt jest podmokły lub występują w nim wody zaskórne (wierzchówki), to zamiast sond głębinowych możesz zamiennie wykonać pomiary ekshalacji radonu z powierzchni gleby, przy pomocy powierzchniowej komory pomiarowej i detektora półprzewodnikowego sprzężonego ze spektrometrem alfa.

Wykonując pomiary z użyciem powierzchniowej komory pomiarowej uzyskujesz informację o uśrednionej z 24 pomiarów szybkości przedostawania się radonu z gleby do powietrza wyrażanej w Bq∙m-2∙s-1 czyli o wzroście szybkości rozpadów radonu (odniesionej do jednosekundowego interwału) w tej objętości warstwy powietrza, która bezpośrednio styka się z gruntem o polu powierzchni jednego metra kwadratowego.

 radon szczecin 30

 

Radon stosunkowo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Zawartość radonu w wodzie mierz wykorzystując zestaw do jego desorbowania oraz detektor półprzewodnikowy sprzężony ze spektrometrem alfa.

 

 

radonszczecin8

W mieszkaniach, domach, rezydencjach  nośnikiem radonu jest powietrze wewnętrzne.
Do oznaczenia radonu wykorzystaj specjalne sondy powietrzne oraz detektor półprzewodnikowy sprzężony ze spektrometrem alfa.

Wykonując pomiary z użyciem sondy powietrznej uzyskujesz informację o uśrednionej z 48 pomiarów zawartości radonu w powietrzu wewnętrznym, którym oddychasz przebywając
w danym pomieszczeniu, wyrażonej w Bq/m3 odpowiednio, czyli o ilości rozpadów radonu,
do których dochodzi w 1 m3 powietrza w ciągu każdej sekundy.

radonszczecin7

Punkty przedostawania się radonu do obiektów mieszkalnych ujawniane są szczególnego rodzaju techniką węszenia, polegającą na detekcji gradientu stężenia Rn-220.

Teraz jest dobry moment, by jeszcze raz wspomnieć o istotnej różnicy pomiędzy Radonem-222 i Radonem-220. Stężenie tego pierwszego jest stałe na danej kondygnacji budynku, natomiast stężenie drugiego maleje w poziomie wraz z odległością od źródła powstawania lub źródła przedostawania się radonu do Twojego otoczenia. Wynika to z wielkości okresów połowicznego rozpadu obu radionuklidów.

 

Jeżeli nie posiadasz jeszcze takiej biegłości, by samodzielnie oznaczać gazowe radionuklidy
w miejscach, w których przebywasz,
to dlaczego nie miałbyś zlecić wykonania tych oznaczeń ekspertom ?

Jesteśmy dla wszystkich, którzy bezpieczny dom tworzą
na dzień dobry

 radonszczecin9Przed narażeniem na podwyższoną dawkę promieniowania jonizującego chronimy podróżników-kolekcjonerów najprzeróżniejszych egzotycznych kruszców, okazów skał i kamieni mamiących swoim niespotykanym blaskiem i barwą.

 

 

Zliczamy neutrony oraz kwanty promieniowania fotonowego (cps), które bezgłośnie przeszywają przestrzeń wokół Ciebie. Wykonujemy pomiary równoważnika mocy dawki ekspozycyjnej (uSv/h) oraz mierzymy gęstość strumienia promieniowania alfa i beta (1/(min·cm2)).
radonszczecin11

 radonszczecin9

 

Polujemy na pierwiastki radiotoksyczne

 

radon szczecin23

Chcemy być wszędzie tam,
gdzie niepokojące obrazy
mogą mieć wspólny mianownik
z występowaniem radionuklidów

radon szczecin 26

 

 

 

 

Mamy prawo być pierwsi w tych wszystkich niebezpiecznych miejscach, w których przez przypadek możesz znaleźć się również i Ty

 

 

 

 

 

Radon kontrolaOto nasze inne narzędzia