Ludzie tej pasji

Jeżeli podczas podróży po naszych stronach przyjdzie Ci na myśl ta oto refleksja, że jesteśmy jedynymi osobami, które spotykasz, a które są zafascynowane tak nieprawdopodobnie ulotną i nietrwałą materią, to wróć tu i zobacz, kogo jeszcze – poza nami – z całą pewnością urzeka efemeryczność radonu.

EPAUnited States Environmental Protection Agency
Agencja Ochrony Środowiska USA
www.epa.gov

 

ICRPInternational Commission on Radiological Protection
Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem
www.icrp.org

unscearUnited Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego
www.unscear.org

 

CancerNational Cancer Institute
Narodowy Instytut Raka
www.cancer.gov

IRPAInternational Radiation Protection Association
Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony przed Promieniowaniem
www.irpa.net

 

logoiarcInternational Agency for Research on Cancer – World Health Organization
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem
http://www.iarc.fr/

Pan Andrzej Pawuła, geolog.
Strona informacyjna o dorobku naukowym.
http://www.staff.amu.edu.pl/~pawula/