Wsparcie

radon szczecin 29Elementy wiedzy, które składają się na poznanie rodzące w umyśle prawdziwy obraz świata, nie pojawiają się znikąd i my o tym wiemy. Dlatego chcemy podziękować osobom, dzięki którym ten obraz staje się z każdym dniem co raz bardziej spójny i monolityczny.

Wspierając nas swoimi unikalnymi umiejętnościami i imponującym doświadczeniem, musisz mieć tą przyjemną świadomość, że wyniki naszej pracy dzięki Tobie noszą znamiona unikalnych i imponujących.

 .

PIGPaństwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
dostarcza dane geologiczne
Dziękujemy !

 

 

GUGIKGłówny Urząd Geodezji i Kartografii
dostarcza informacji przestrzennej, udostępnia zasoby geodezyjne, kartograficzne, topograficzne oraz dane o charakterze katastralnym.
Dziękujemy !

 

amdc3Atomic Mass Data Center, prof. dr  Aaldert Hendrik Wapstra
udostępnia pełną bazę danych wejściowych do obliczeń spektroskopowych
Dziękujemy !

 

Laboratoire National Henri Becquerel http://www.nucleide.org
dostarcza szczegółowe dane spektroskopowe w zakresie spektroskopii alfa, spektroskopii beta, spektroskopii gamma.
Dziękujemy!

 

Harry`emu Bateman`owi, wybitnemu matematykowi, za pracę o wyjątkowej wartości dla dozymetrii radonu: Solution of a System of Differential Equations Occurring in the Theory of Radio-active Transformations,
składamy (pośmiertnie) ogromne podziękowania !

radon kontrola