Projekty

Zapoznaj się z realizowanymi i przygotowywanymi przez nas projektradonszczecinami, których rezultaty przedstawimy Ci najszybciej, jak tylko to będzie możliwe.
 

Elektroniczny system kolejkowania oparty na algorytmie REM i bifurkacji Feigenbauma

- zrealizowany
 

Gazowe radionuklidy alfa-promieniotwórcze Szczecina

– aktualnie realizowany
 

Radonowa mapa Szczecina

– na etapie budowy założeń metodologicznych
 

Radon w elektroenergetyce i telekomunikacji

- (wpływ wolnozmiennych pól elektromagnetycznych, szybkozmiennych pól elektromagnetycznych oraz silnych prądów na ekshalację radonu) – na etapie budowy interdyscyplinarnego zespołu ekspertów

 

 

 Sebastian Żywicki

Radon kontrola