Nasze inne narzędzia

Umiejętność tropienia niewidzialnego radonu jest niewątpliwie sztuką, która garściami czerpie
z prostego zapytania o narzędzia. Te narzędzia są kwintesencją pracy twórczej, stanowiąc przedłużenie zmysłów artysty, sięgającego dalej i głębiej aż do granic świata, za którym mieszka już tylko metafizyka poznania.

________________________________________

przeplywKażdy, kto pracuje z powietrzem wie jak istotną wielkością jest jego prędkość, gdyż to prędkość warunkuje wartość objętościowego natężenia przepływu, wartość masowego natężenia przepływu oraz czas przebywania określonej objętości powietrza w danej przestrzeni.przeplyw 2

Znajomość wspominanych parametrów stanowi duże ułatwienie dla termodynamików, którzy w ten sposób zdobywają wiedzę o strumieniu ciepła, o szybkości odparowania rozpuszczalnika z roztworu a także o intensywności zanieczyszczania suszonej masy radioaktywnymi progenami radonu.

 pH 4Drugim, niemniej ważnym żywiołem – obok powietrza – jest dla termodynamików woda, gdyż to woda tworzy „dolny zbiornik ciepła” przejmując ciepło odpadowe wielu najbardziej wymyślnych obiegów termodynamicznych.

Taka woda technologiczna, by mogła wydajnie pracować dla termodynamików, musi spełniać określone i pH 2nierzadko mocno wyśrubowane wymagania – o czym niestety wielu zapomina.

Można zatem pokusić się o proste, ale jakże mądre i zasadne pytanie: cóż takiego odróżniać może jedną wodę od drugiej?

Woda – jak przekonują chemicy – stanowi skomplikowaną mieszaninę niezliczonej ilości składników.

To powoduje, że woda z dwóch różnych ujęć ma różnpH1ą zawartość jonów hydroniowych odpowiedzialnych za jej kwasowość, różną zawartość substancji rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych oraz substancji lotnych i nielotnych. Pomiar pH daje Ci poglądową informację na temat korodujących właściwości wody, a pomiar przewodności pozwala Ci przewidzieć, jak duży osad uzyskasz jeżeli do czystej szklanki wlejesz wodę i pozwolisz jej swobodnie odparować w słońcu. Wartość uzyskanego potencjału red-oks mówi o zdolności zawartych w wodzie substancji do inicjowania w maszynach lub w organizmie szkodliwych procesów utleniania. Pomiar zawartości tlenu pozwala na oszacowanie intensywności życia w jego niewidocznej formie.

 VIS1

Tam, gdzie istnieje potrzeba precyzji wyższego rzędu, zastosowanie znajdują laboratoryjne metody spektrofotometryczne, które pozwalają scharakteryzować wodę pod kątem określenia  stężeń wybranych jej składników.

 

 

 

mikroskop 3

Znasz na pewno wiele osób, które pragnęły – chociaż przez chwilę i choćby tylko w dzieciństwie – by mieć prawdziwy mikroskop i przy jego pomocy móc dostrzec piękno cebuli, albo dowiedzieć się jakim ściegiem tkane są skrzydła motyli

Mając do dyspozycji mikroskop optyczny EPI/DIA z kontrastem fazowym, jasnym i ciemnym polem oraz polaryzacją prostą można zobaczyć znacznie więcej.

Można zaobserwować wżery pozostawione w folii poli(allilo-diglikolo-węglanowej) przez cząstki alfa emitowane podczas  rozpadu promieniotwórczego progenów radonu  lub zmiany w populacji mikroorganizmów poddanych działaniu określonego czynnika albo ustalić  ilość i grubość warstw folii stanowiących barierę dla określonego czynnika fizycznego lub chemicznego. Dysponując taką aparaturą, szybko dochodzisz do wniosku, że odróżnienie struktury aleurytowej od pelitowej w okruchowych skałach osadowych,  nigdy wcześniej nie było tak proste. Znajdziesz gdzieś jeszcze takie ich bogactwo, jakim dysponuje Szczecin?

 

dzwiek3Radon bezgłośnie i bezszelestnie przenika do rozmaitych miejsc, wprawiając często w duże zakłopotanie teoretyków dyfuzji.

Niemniej jednak, wiele urządzeń mechanicznych (jak wentylatory wymuszające ruch mas powietrza czy pompy wymuszające ruch mas wody) wytwarza uciążliwe pole dźwiękowe, obciążające słuch osób, które znalazły się w zasięgu tego pola.

Wiadomo, że odczucia osoby znajdującej się w polu dźwiękowym określanym mianem hałasu są bardzo subiektywne. Ten hałas, którego poziom uszkadza trwale słuch, jest przez wielu  – aż do całkowitej jego utraty -  traktowany jako nieodłączny towarzysz w pracy zawodowej.

Osoby o wrażliwym słuchu najmniejszy hałas jest w stanie rozdrażnić, powodując zły nastrój i niemożność skupienia myśli.

dzwiek1

 

Niekiedy dobrze jest w porę zdążyć
z poznaniem poziomu hałasu,
w którym funkcjonujesz.

 

 

refraktometr3Współczesne metody refraktometrii dają możliwość określania oddziaływania światła z materią na sposób parametryczny. Znajomość składowej rzeczywistej współczynnika refrakcji jest nieodzowna podczas wykorzystania metod laserowych do zdejmowania rozkładów wielkości cząstek w układach wielofazowych. Często wykorzystuje się ten współczynnik również do określania aktualnego stężenia substancji w roztworze.

 

 

Czy zdążyliśmy wspomnieć tu o wszystkich technikach pomiarowych, których realizacja uczyni otaczający Cię świat…  Twój dom, może ogród albo halę produkcyjną lub elektrownię czy kopalnię mniej tajemniczą?