Zwróć uwagę na

te wszystkie otaczające Cię przedmioty, które w bezładzie porozrzucane możesz zauważyć raz po raz, a których niepozorność dorównująca młodemu muchomorowi,  skrzętnie skrywa cień potężnej i niszczycielskiej mocy, proszącej się o ujarzmienie przez tego, kto ma już właściwie pobudzoną świadomość i odpowiednią wiedzę.

Zwróć uwagę na elektrody spawalnicze.

Elektroda wolframowa TIG czerwona
klasyfikacja wg AWS ASTM: EWTh-2
klasyfikacja wg ISO 6848: WTh 20
specyfikacja AWS: A5.12M/A5.12.2009
zawartość tlenku toru(IV): 1,7-2,2%

Th-232 jest radionuklidem alfa-promieniotwórczym. Poważnie zagraża zdrowiu po inhalacji. Znajduje się w oparach powstających podczas spawania oraz w pyle szlifierskim podczas ostrzenia elektrody.

Więcej o faktycznej aktywności torowych elektrod spawalniczych znajdziesz w tym miejscu

Elektroda wolframowa TIG żółta
klasyfikacja wg AWS ASTM: EWTh-1
klasyfikacja wg ISO 6848: WTh 10
specyfikacja AWS: ———-
zawartość tlenku toru(IV): 0,8-1,2%

Th-232 jest radionuklidem alfa-promieniotwórczym. Poważnie zagraża zdrowiu po inhalacji. Znajduje się w oparach powstających podczas spawania oraz w pyle szlifierskim podczas ostrzenia elektrody.

 

Elektroda wolframowa TIG fioletowa
klasyfikacja wg AWS ASTM: ——–
klasyfikacja wg ISO 6848: WTh 30
specyfikacja AWS: ———-
zawartość tlenku toru(IV): 2,8-3,2%

Th-232 jest radionuklidem alfa-promieniotwórczym. Poważnie zagraża zdrowiu po inhalacji. Znajduje się w oparach powstających podczas spawania oraz w pyle szlifierskim podczas ostrzenia elektrody.

 

Elektroda wolframowa TIG (pomarańczowa)
klasyfikacja wg AWS ASTM: ——–
klasyfikacja wg ISO 6848: WTh 40
specyfikacja AWS: ———-
zawartość tlenku toru(IV): 3,8-4,2%

Th-232 jest radionuklidem alfa-promieniotwórczym. Poważnie zagraża zdrowiu po inhalacji. Znajduje się w oparach powstających podczas spawania oraz w pyle szlifierskim podczas ostrzenia elektrody.

 

Elektroda wolframowa TIG złota
klasyfikacja wg AWS ASTM: EWLa-1.5
klasyfikacja wg ISO 6848: WLa 15
specyfikacja AWS: ———-
zawartość tlenku lantanu(III): 1,3-1,7%

La-138 jest radionuklidem beta-promieniotwórczym występującym w lantanie w ilości 0,08881%.

 

Elektroda wolframowa TIG niebieska
klasyfikacja wg AWS ASTM: EWLa-2
klasyfikacja wg ISO 6848: WLa 20
specyfikacja AWS: ———-
zawartość tlenku lantanu(III): 1,8-2,2%

La-138 jest radionuklidem beta-promieniotwórczym występującym w lantanie w ilości 0,08881%.

 

Elektroda wolframowa TIG brązowa
klasyfikacja wg AWS ASTM: EWZr-1
klasyfikacja wg ISO 6848: WZr 3
specyfikacja AWS: ———-
zawartość tlenku cyrkonu(IV): 0,15-0,5%

Zr-96 jest radionuklidem beta-promieniotwórczym występującym w cyrkonie w ilości 2,8%.

 

Elektroda wolframowa TIG biała
klasyfikacja wg AWS ASTM: EWZr-8
klasyfikacja wg ISO 6848: WZr 8
specyfikacja AWS: ———-
zawartość tlenku cyrkonu(IV): 0,7-0,8%

Zr-96 jest radionuklidem beta-promieniotwórczym występującym w cyrkonie w ilości 2,8%.

 

Jonizacyjny detektor dymu

Zawiera radioizotop alfa-promieniotwórczy Am-251 o aktywności ok 5 kBq.
Konstrukcja czujki zapewnia izolację radionuklidu i emitowanych cząstek od środowiska. Niebezpieczeństwo pojawia się podczas demontażu i dewastacji czujek, podczas której izotop może zostać przeniesiony na dłonie osoby oraz dalszego rozprzestrzenienia.

Jonizacyjne czujki dymu starszego typu zawierają Ra-226, Pu-238, Pu-239 o aktywności ok 5 kBq. W takim przypadku sugerujemy wymianę przy najbliższej okazji.

 

Piaskowiec

Naturalny kamień wykorzystywany do wykładania ścian wewnętrznych i elewacji zewnętrznych, ogrodzeń, kominków i innych elementów dekoracyjny.
W zależności od pochodzenia, jako szkielet ziarnowy w skład piaskowca może wchodzić monacyt (zawartość tlenku toru(IV) 6-11%; tlenek lantanu(III) 28-35%).